Крок
Говорят, плохо быть сумасшедшим... (с)
Работа, работа,
перейди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого...

@темы: Бред, Будни, Я